Duikteamnieuwerkerk

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Opleiding

Opleiding 2009 - 2010

theo_ok1De nieuwe opzet van de duikopleidingen is ingevoerd zoals deze enkele jaren geleden door de Nederlandse Onderwatersport Bond is vastgesteld. De nieuwe methode sluit meer aan bij andere duikorganisaties en de behaalde certificaten zijn meer vergelijkbaar en dat is natuurlijk een grote verbetering. NOB/CMAS werkt hiermee in Europees verband samen met de andere duikorganisaties zoals Padi. Iedereen die nu een opleiding bij duikteam Nieuwerkerk volgt doet dit volgens de laatste stand der techniek.

Het doel van de opleidingen blijft ervoor te zorgen dat iedereen veilig, verantwoord en ook plezierig kan duiken. En dat kan het best als met kennis en door oefenen de benodigde vaardigheden worden opgedaan én bijgehouden. Dive, dive, dive! Het initiatief ligt daarbij altijd bij de duiker in opleiding die samen in onze vereniging met de instructeur zoekt naar het opleidingstraject dat het best bij hem of haar past: maatwerk dus.

Naast de specifieke opleiding tot sportduiker worden ook trainingen gevolgd door de leden om de veiligheid te bevorderen zoals EHBDO en reanimatie.


Duikers in opleiding;

In het komende periode zullen nieuwe 1* en 2* -duikers worden opgeleid en zal een aantal theorielessen worden gegeven. Zodra er nieuwe leden zijn wordt besproken wat de mogelijkheden zijn. In 2009 is voor het eerst ook gestart met de clubopleiding voor 3* duikers. Robert, Eric en Chris zijn hun opleiding gestart en kunnen hierdoor ook een belangrijke taak hebben bij het opleiden van nieuwe duikers. Deze opleiding wordt in twee jaren doorlopen. Intussen wordt veel geoefend en gedoken in het zwembad en in de vele plassen in de omgeving. Tijdens het zeeland weekeinde van begin september worden de modules duiken in de getijdewater gedaan.

Ook wordt door leden op eigen initiatief gedoken in het buitenland zoals Egypte, Thailand, Engeland en Mexico. Het is een goede gewoonte voor vertrek alle materialen nog eens in Nederland te testen op goede werking zodat de eerste tropische verrassing niet bestaat uit het moeten repareren of kopen van duikbenodigdheden.

Eind 2009 is er weer de 2-jaarlijkse buitenlandreis gepland ditmaal naar Dahab, Egypte. Ook hier kunnen de praktijkmodules van de brevetten worden behaald in het heldere en warme water van de Rode Zee.

De theoretische ondergrond: de nieuwe NOB-boeken worden uiteraard voor de theorie gebruikt zoals het nieuwe 3* boek met het aparte boek over het redden van drenkelingen en over hoe om te gaan met duikongevallen. Heldere praktische boeken met veel informatie, goede afbeeldingen en veel foto’s. De boeken met bijbehorende examenkaarten worden door de club besteld. De theorielessen zijn meer dan voorheen interactief wat zoveel wil zeggen dat de instructeur niet zijn lesje afdraait maar dat er eerst thuis de stof moet worden voorbereid. In de les zelf werd deze dan nog eens gezamenlijk doorgenomen waarbij zoveel mogelijk ook een directe relatie wordt gelegd met de praktijk. De nadruk ligt op dingen die je “need to know” om goed en veilig te kunnen duiken. Allerlei extra informatie ( “nice to know!”) bewaren we voor later of voor de liefhebbers. Een aantal dingen zijn veranderd zoals het duiken met de alternatieve luchtvoorziening( ALV) en het vernieuwde BPR.

Er hoeft niet meer een schriftelijk examen te worden afgelegd, gewerkt wordt met een systeem van continuous control en monitoring van de vorderingen van de cursisten door de instructeur. Geleidelijk worden nieuwe oefeningen in praktijk gebracht welke worden herhaald totdat ze helemaal verankerd zijn. In een schema wordt dit per cursist bijgehouden. Veel nadruk ligt op het veilig duiken en het voorkomen van ongelukken.Alle opleidingsduiken die we nu in het buitenwater houden worden gepland en de ervaringen worden bijgehouden zodat aan het eind van de rit alle cursisten verantwoord, veilig en goed voorbereid kunnen duiken op het eigen niveau. En dat is ook hard nodig want ook de 1*-duikers kunnen straks zelfstandig met hun buddy gaan duiken binnen de aangegeven grenzen.

Een aantal leden is bezig met de voorbereiding van een volgend duikbrevet. Het belangrijkste is dat aantoonbaar aan de eisen van het brevet wordt voldaan en dat er voldoende duikervaring is behaald. Zowel duiker als instructeur moeten weten en voelen dat het goed gaat. Bij twijfel: niet inhalen! Velen hebben de theorie al gehaald. Over de opleidingsduiken moeten apart afspraken worden gemaakt. Het initiatief ligt daarvoor bij de duikers in opleiding. Voor deze leden geldt dus: duiken, duiken, duiken zowel in Nederland als daarbuiten en daarbij gericht werken aan het vergroten van de eigen vaardigheden door het doen van de vereiste oefeningen. Begin 2009 bij de opening van het duikseizoen starten we in mei weer met het buitenduiken zowel in de plassen rondom Vught (zie duiklocaties) als in het zoute water van Zeeland.

Alle andere actieve duikers kunnen uiteraard ook verder met de ontwikkeling van hun duikerskunsten en nieuwe ervaringen opdoen; zo blijft je hobby leuk en aantrekkelijk!


Opleidingen Specialisaties

Na het behalen van elk brevet kunnen er specialisaties worden gedaan. Voorbeelden zijn droogpakduiken, biologie, visherkenning, nitrox, video, ijsduiken, wrakduiken, decompressie, trimix, grotten, driftduiken etcetera. De specialty Redden is verplicht voor de 3*-duikers. Binnen onze vereniging worden nog geen specialties gegeven maar het ligt voor de hand dat we hiermee stap voor stap aan de slag gaan, eventueel in samenwerking met een andere vereniging en/of instructeurs. De eerste kontakten zijn gelegd met een Tilburgse duikvereniging over het uitvoeren van een oefening redden. Voor volgend jaar staat op de planning het uitvoeren van een driftduik in de Oosterschelde met begeleiding van een duikschip.

theo_ok_2Onze vereniging kent verder nog de nodige experts bijvoorbeeld op gebied van onderwatervideo ( Gerry) zodat een verder uitbouw van het plezierig en veilig duiken – ook voor de meer ervaren leden - mogelijk is. Wellicht wordt er nog eens een workshop “divepaint” gehouden de club-kunst-schilder! Landelijk worden specialties georganiseerd en deze worden gepubliceerd in het NOB-blad.


Voor meer info:
www.onderwatersport.org onder meer over de eisen per brevet, de oefeningen, aanvullende informatie, boeken en ontwikkelingen op gebied van duiken. Kijk ook eens op de site www.dir.nl voor een andere benadering van het duiken.